Cruisingslingan 2019!

Förra året deltog cirka 700 bilar i crusingen, fantastiskt roligt men också krävande och inför cruisingen 2019 har vi dragit lärdom av de "flaskhalsar" som fanns i slingan och fått ett utökat tillstånd att stänga av bl.a. hela järnvägsgatan!

Vissa avvikelser kan förekomma, följ cruisingvärdarnas anvisningar!